معماری
خانه / آسیب های شنوایی / روش های ارزیابی درک گفتار در کودکان و نوزادان
assessment-of-speech-perception-in-children-and-infants
روش های ارزیابی درک گفتار در کودکان و نوزادان

روش های ارزیابی درک گفتار در کودکان و نوزادان

روش های ارزیابی درک گفتار در کودکان و نوزادان

 

 

تکنیک ها و تکالیف مورد استفاده برای ارزیابی درک گفتار را به طور کلی در دو گروه نوزادان و کودکان طبقه بندی می کنیم. تکنیک های مورد استفاده برای نشان دادن شناسایی تغییرات ویژگی های آوایی نوزادان شامل موارد زیر می باشد:

 • چرخش سر: نوزادان مایلند سرشان را به سمت صدای مادر در مقابل غریبه و صدای انسان درمقابل غیر انسان بچرخانند
 • سرعت مکیدن: نوزادان با شنیدن محرک جدید برای مدتی سرعت مکیدن را افزایش می دهند
 • طیف نگاری مادون قرمز نزدیک: اطلاعاتی راجع به تغییرات تمرکز هموگلوبین در قسمت های مختلف مغز فراهم می کند و بدین ترتیب ناحیه فعال شده ی مغز را در مواجه با صداهای ارائه شده مشخص می سازد.

از میان سه تکنیک فوق چرخش سر و سرعت مکیدن قدمت و کاربرد بیشتری نسبت به دیگری دارند. علاوه بر تکنیک های یاد شده از روش ضربان قلب و خوگیری بینایی نیز به منظور بررسی درک گفتار در نوزادان استفاده می کنند.

برای گروه کودکان به طور رایج از دو تکلیف تمییز و شناسایی به صورت های مختلف استفاده می شود. در تکالیف تمییزی آزمودنی فقط شباهت یا تفاوت تحریکات شنیداری ارائه شده را مشخص می کند. حال این تحریک می تواند در سطح آوا، هجا، کلمه یا ناکلمه باشد. به عنوان مثال می توان به بخشی از تست تمییز شنیداری وپمن اشاره کرد به طوری که دو کلمه ی /سود/ – /زود/ به کودک ارائه می شود و از کودک خواسته می شود مشخص کند که آیا این دو شبیه به هم بودند یا خیر. در تکلیف تمییز ABX دو تحریک شنیداری A و B که با هم متفاوتند به کودک ارائه می شوند سپس تحریکX ارائه شده و کودک باید مشخص کند این شبیه کدامیک از دو تحریک قبلی است. در تکالیف شناسایی آزمودنی از طریق برچسب زدن به تحریکی که شنیده است مشخص می کند چه چیزی را شنیده در این تکالیف اغلب تحریکات ارائه شده در سطح آوا، هجا و کلمه می باشند و برای پاسخ نیز می توان از تقلید گفتاری یا گزینه های بینایی استفاده کرد برای مثال صدای /B/به کودک ارائه می شود و از او درخواست می شود از بین دو گزینه ی /P/ – /B/ هر کدام را که شنیده انتخاب کند یا در تکلیفی دیگر پس از ارائه ی شنیداری کلمه ی /فیل/ از کودک خواسته می شود آن را تکرار کند.

علاوه بر موارد اشاره شده دو روش تعیین توالی و ناجوری معکوس نیز برای ارزیابی درک گفتار وجود دارد به طوری که در تعیین توالی کودک پس از شنیدن دو یا چند تحریک شنیداری باید مشخص کند که آنها را با چه ترتیبی شنیده است یکی از رایجترین تکالیف در این زمینه قضاوت توالی زمانی نام دارد در اینجا پس از ارائه ی دو یا چند تحریک شنیداری که می تواند به صورت زبانی و غیر زبانی باشد از کودک خواسته می شود تا به واسطه ی فشردن کلید، تکرار تحریکات یا به هر نحو مشخص شده ی دیگری تعیین کنید تحریکات را به لحاظ زمانی با چه توالی شنیده است. روش ناجوری معکوس جزئی از پتانسیل رخدادی است در این روش، میان یک سری تحریکات منظم همگن به طور تصادفی تحریکات نا همگن ارائه می شود و پاسخ ها به واسطه ی امواج مغزی ثبت می شوند. به طور مثال تحریکات ارائه شده به این صورت می باشند ssssssssssdsssssssdssssdsss لازم به ذکر است که این روش به هر دو صورت بینایی و شنیداری قابل اجراست که در این مثال منظور شکل شنیداری حروف نوشته شده می باشد.

 

منابع

 

 1. Werker JF, Shi R, Desjardins R, Pegg JE, Polka L, Patterson M. Three methods for testing infant speech perception. Perceptual development: Visual, auditory, and speech perception in infancy. 1998:389-420.
 2. Miller CL, Morse PA, Dorman MF. Cardiac indices of infant speech perception: Orienting and burst discrimination. The Quarterly journal of experimental psychology. 1977;29(3):533-45.
 3. Tallal P, Piercy M. Defects of non-verbal auditory perception in children with developmental aphasia. 1973.
 4. Tallal P, Stark RE, Mellits ED. Identification of language-impaired children on the basis of rapid perception and production skills. Brain and language. 1985;25(2):314-22.
 5. Tallal P, Stark RE, Curtiss B. Relation between speech perception and speech production impairment in children with developmental dysphasia. Brain and Language. 1976;3(2):305-17.
 6. Vandewalle E, Boets B, Ghesquière P, Zink I. Auditory processing and speech perception in children with specific language impairment: Relations with oral language and literacy skills. Research in developmental disabilities. 2012;33(2):635-44.
 7. Coady JA, Kluender KR, Evans JL. Categorical perception of speech by children with specific language impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2005;48(4):944-59.
 8. Godfrey JJ, Syrdal-Lasky K, Millay KK, Knox CM. Performance of dyslexic children on speech perception tests. Journal of experimental child psychology. 1981;32(3):401-24.
 9. Woynaroski TG, Kwakye LD, Foss-Feig JH, Stevenson RA, Stone WL, Wallace MT. Multisensory speech perception in children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders. 2013;43(12):2891-902
کارشناس ارشد گفتار درمانی - سجاد گنج خانلو - 09128774770

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس