معماری

پاتوفیزیولوژی

اختلال خواندن و نشانه های آن

dyslexia-symptoms

اختلال خواندن و نشانه های آن     معمولا کودکان در نخستین تجربه سواد آموزی خود، اغلب آموختن را با استفاده مستقیم از کتاب های بسیار آغاز می کنند. بسیاری از آنها قادرند تکالیف اولیه خواندن را آنقدر خوب انجام دهند که بدون آموزش یا اندکی آموزش، به کتاب ها …

ادامه نوشته »

اختلالات یادگیری

  اختلالات یادگیری (Learning Disorders)   در دسته بندی اختلالات گفتاروزبان کودکان یک دسته از این اختلالات مربوط به اختلال ویژه ی زبانی است که ۶ تا ۷ درصد کودکان را شامل می شود. از این تعداد ۳ تا ۴ درصد مبتلا به اختلال (ناتوانی) یادگیری می باشند و از …

ادامه نوشته »

علت عصبی جدید برای اختلال توجه

  علت عصبی جدید برای اختلال توجه   ۴-۸ درصد کودکان به بیماری اختلال توجه مبتلا هستند که با اختلال در توجه، حرکات و گفتار ناگهانی و گاهی با بیش فعالی‌ همراه است. به علت عدم شناخت درست از تغییرات مغز در این بیماری، درمان قطعی هنوز برای این بیماری …

ادامه نوشته »

تشخیص اختلالات یادگیری

diagnosis-of-learning-disablities

  تشخیص اختلالات یادگیری (Diagnosis of learning disorders)     تعریف اختلال یادگیری : نقایص کودک یا بزرگسال در کسب مهارت های مورد انتظار در خواندن، نوشتن، هجی کردن، صحبت کردن، استفاده از گوش کردن، استدلال یا ریاضیات درمقایسه با کودکان دیگرکه هم سن هستند وتوانایی هوشی یکسان دارند. به …

ادامه نوشته »

انواع نارساخوانی و ملاک های تشخیص آن

The types of dyslexia and it's diagnostic criteriaes

انواع نارساخوانی و ملاک های تشخیص آن (The types of dyslexia and it’s diagnostic criteriaes)   در فرهنگ روانشناسی ،نارسا خوانی را به هر گونه ناتوانی در خواندن اطلاق می کند که بواسطه ی آن کودکان از سطح پایه ی کلاس خود در زمینه ی خواندن عقب می مانندوهیچگونه شواهدی دال …

ادامه نوشته »

اصطلاح شناسی ناتوانی های یادگیری

Terminology of learning disabilities

اصطلاح شناسی ناتوانی های یادگیری (Terminology of learning disabilities) از دست دادن توانائی خواندن به سبب نوعی ضایعه مغزی ، نظیر حمله مغزی . این اصطلاح همچنین به شکست کامل در کسب مهارتهای خواندن هم بصورت جزئی و هم بصورت کاملبا توجه به ضایعه حاصلمی شود . فراموشی نام ها …

ادامه نوشته »

سبب شناسی ناتوانی های یادگیری

Etiology of Learning Disability

سبب شناسی ناتوانی های یادگیری (Etiology of Learning Disability) نظریات گوناگونی در اینکه چگونه اختلالات یادگیری به وجود می آید ابراز شده است که هر کدام این نظریات سعی کرده اند عوامل گوناگونی را برای آن در نظر بگیرند. منتهی باید در نظر داشت که به ندرت می توان یک عامل …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس