معماری
خانه / گوناگون / عصب شناسی

عصب شناسی

مروری بر مناطق قشری اولیه

primary-areas-of-the-brain

مروری بر مناطق قشری اولیه   مقدمه به طور کلی مناطق قشری به سه قسمت اصلی تقسیم می شوند: مناطق حرکتی اولیه (Primary motor areas) مناطق حسی اولیه (Primary sensory areas) مناطق ارتباطی (Association areas) در این بخش قصد داریم موارد ۱ و ۲ را معرفی کنیم. ناحیه حرکتی اولیه …

ادامه نوشته »

مغز چیست؟

مغز چیست؟     مقدمه: مغز بخشی از سامانه عصبی اندام انسان است و در جمجمه قرار دارد. حرکت اندام ها، خواب، گرسنگی، تشنگی و بسیاری دیگر از رفتارهای حیاتی بشر در کنترل مغز است. همه احساسات بشری، از عشق و نفرت گرفته تا ترس و خشم و شور و …

ادامه نوشته »

اعصاب کرانیال مربوط به گفتار

اعصاب کرانیال مربوط به گفتار     ۱ . عصب Trigeminal ( عصب V) : بزرگترین عصب کرانیال است که حاوی ، یک عصب برای سر ویک عصب حرکتی برای عضلات جویدن می باشد . این عصب دارای چهار هسته است که عبارتند از : ۱ . هسته حسی ۲ …

ادامه نوشته »

معرفی حواس انسان

the-human-senses

معرفی حواس انسان   مقدمه قبلا به پیروی از ارسطو می پنداشتند که آدمیان پنج حس دارند: بینائی ،شنوائی، بویائی، چشائی و حس بودن (لمس) اما امروز می دانیم که بیش از پنج حس داریم امروز از چندین حس خبر داریم که قبلا

ادامه نوشته »

سلول عصبی

Nervous cell

سلول عصبی (Nervous cell)   مقدمه بافت عصبی در واقع از مجموعه ای از سلولهای عصبی یا نورون و سلولهای گلیا تشکیل شده است. نورونها دارای اشکال و انداز ههای مختلفی می باشند. با این حال هر نورون از سه قسمت پریکاریون ، اکسون و دندریت تشکیل شده است. اکسون …

ادامه نوشته »

نخاع

spinal--cord

نخاع (Spinal cord)   مقدمه نخاع یا مغز تیره ، به بخشی از دستگاه عصبی مرکزی گفته می شود که در درون مجرای ستون مهره ها قرار دارد. بخش بالای آن در مجاورت اولین مهره گردن و انتهای آن در سطح دومین مهره کمری است. رنگ آن از بیرون سفید …

ادامه نوشته »

دستگاه عصبی انسان

Human-Nervous-System

دستگاه عصبی انسان (The human nervous system)   دستگاه عصبی به دو قسمت دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی تقسیم می شود. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع و دستگاه عصبی محیطی شامل عقده ها یا گره های عصبی و اعصاب بیرون از دستگاه عصبی مرکزی است.  

ادامه نوشته »
قالب وردپرس