معماری

ارزیابی و تشخیص

ارزیابی لکنت زبان

stuttering-assessment

ارزیابی لکنت زبان   ارزیابی لکنت زبان را می توان در چند حیطه انجام داد که شامل موارد زیر می باشند:   رفتار های اصلی لکنت: به نظر میرسد غیر متداولترین مشکل لکنت تکرار و کشیدگویی باشد. اگر چه اکثر افراد یکی از الگوهای تکرار یا تنش را دارند، تمام افراد …

ادامه نوشته »

SSMP و مدیریت لکنت

SSMP و مدیریت لکنت   مقدمه SSMP برنامه ی مدیریتی موفق برای افراد لکنتی است که برای جوانان و بزرگسالان دارای لکنت ثانویه طراحی شده است.برنامه ی SSMP درمدارس، دانشگاه ها،کلینیک های گفتاردرمانی و شنوایی سنجی،بیمارستان ها و توسط متخصصین رشته ی گفتار درمانی که گواهینامه ی آسیب شناسی گفتاروزبان …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس